Hjælpere til Juelsminde Havnefest

MEDHJÆLPERE / FRIVILLIGE

VIL DU VÆRE FRIVILLIG TIL JUELSMINDE HAVNEFEST?

Vi kan altid bruge flere hjælpere - så har du lyst til at hjælpe, eller kender du én som har, så kontakt vores hjælperansvarlige: Gitte Junggren - gitte@juelsmindehavnefest.dk - 40 96 34 17.

Er du allerede hjælper eller ønsker at blive det: SÅ HUSK AT MELD DIG IND I VORES INTERNE FACEBOOK GRUPPE: JUELSMINDE HAVNEFEST HJÆLPERE

 

Dette forventer vi af vores hjælpere til Juelsminde Havnefest:

 • Du kommer til infomødet tirsdag den 12. juli kl. 19.00.

 • Du møder op og er klar ca. 15. minutter, før din vagt begynder.

 • Du bliver på din vagt, indtil du bliver afløst, og overlader stedet pænt og ryddeligt.

 • Ved lukkevagter hjælper du med oprydning, som koordineres af din formand.

 • Afbud ved sygdom eller anden akut situation skal ske til din formand.

 • Vi møder altid vores gæster med et smil og forsøger altid at være behjælpelige.

 • Det er tilladt at indtage alkohol i moderate mængder, når du er på vagt - MEN det er IKKE tilladt at være fuld under vagten. Dette kan medføre bortvisning.

 • Mangler du noget på din vagt, eller har du spørgsmål, rettes disse til din formand eller den pladsansvarlige (kan findes i hjælperplanen).

 

Dette kan du forvente af din formand / Havnefestudvalget

 • Vi sørger for, at du får udleveret Havnefest t-shirt, armbånd og værdibilletter.

 • Vi sørger for, at du ved, hvad du skal bruge på din vagt, og hvor du finder dette.

 • Havnefestudvalget forsøger, så ofte som muligt, at være repræsenteret på pladsen, og vi prøver at komme rundt og hilse på så mange som overhovedet muligt.

 • Der vil altid være en pladsansvarlig til stede på pladsen. Denne person har det øverste ansvar. Info om pladsansvarlige findes i hjælperplanen.

 

Dette får du som hjælper:

 • 5 stk. værdi-billetter (øl-/sodavandsbillet) pr. vagt,

 • Hjælperarmbånd (krav for at få dette udleveret er 2 vagter eller én vagt af minimum 8 timers varighed).

 • Hjælperarmbåndet giver gratis adgang til stand-up og koncerter i Fregatten (det store telt) torsdag til lørdag.

 • Der er pizza og øl/vand efter oprydning. Gælder alle lukkevagter fra onsdag til lørdag.

 • Mad og drikke til alle, der hjælper med nedpakning søndag fra 18.00 – ca. 21.00.

 • Invitation til vores store hjælperfest i efteråret.